L’empresa
Hi ha bones raons per comptar amb Matèria Verda:

expertesa
innovacio
rigor
confianca
experiencia

Matèria Verda és una empresa de serveis dedicada a la consultoria i assessorament d’administracions públiques i empreses que gestionen i planifiquen zones verdes i la realització de projectes de jardins i paisatge.

Matèria Verda ofereix un producte global en la gestió del verd, que va des de l’elaboració de plans de gestió, a la formació tècnica dels gestors.

A Matèria Verda es treballen totes les escales del producte, des del cultiu individual d’espècies fins a projectes de paisatge.

Matèria Verda treballa per a l’Administració Pública (Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, consorcis, empreses i altres organismes i institucions de l’Administració) i també per a empreses privades, com estudis d’arquitectura, enginyeries, empreses del sector de la jardineria i paisatge, empreses d’equipaments i jocs infantils, parcs temàtics i recreatius i equipaments culturals.