Serveis

Veure altres serveis:

Altres serveis

• Assistència tècnica continuada a organismes públics i empreses privades del sector

• Inventaris i diagnosi d’espais verds i arbrat

• Informes ambientals, dictàmens i auditories tècniques

• Gestió de l’aigua

• Servei de selecció de tècnics i directius per a empreses del sector