Serveis

Veure altres serveis:
Cursos, seminaris tècnics i fòrums de debat sobre el verd

Només des d’un coneixement profund del processos tècnics i de gestió, és possible treballar de manera eficient i eficaç.

Els programes de formació de professionals de Matèria Verda es dissenyen d’acord als requeriments del clients, en base a les següents àrees temàtiques:

• Jardineria sostenible
• Arbrat viari del carrer
• Manteniment de les zones verdes
• Vegetació: arbres, arbusts, plantes vivaces, anuals i gespes
• Reg de les zones verdes
• Equipament de les zones verdes
• Programes de manteniment i inspecció de les zones verdes