Serveis

Veure altres serveis:
Ecojardineria

Gestionar amb criteris ambientals és una obligació dels responsables municipals per millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

Els espais verds d’una ciutat són una magnífica plataforma on visualitzar i aplicar conceptes ambientals com biodiversitat, estalvi de recursos naturals com l’aigua, la protecció del sòl o l’ús de productes fitosanitaris.

Matèria Verda disposa de programes integrals de gestió diferenciada i manteniment sostenible, que són aplicats específicament a cada situació.