Serveis

Veure altres serveis:
Plans Directors i estratègics

Una de les eines bàsiques per a la gestió de les zones verdes públiques són els Plans Directors, que marquen les estratègies en matèria de verd urbà dels municipis.

Un PDEV recull els objectius de planificació i creixement de verd, política ambiental i tipologia de les zones verdes, directrius de manteniment del verd del seu equipament i mesures de protecció del verd urbà. Un PDEV és a més, una eina de difusió i comunicació amb el ciutadà.