P.D de parcs

Parc Miguel Servet d'Osca

El parc Miguel Servet és el principal espai verd de la ciutat d’Osca i és també l’únic parc històric amb què compta la ciutat. L’any 2007 Matèria Verda, amb un ampli equip de col·laboradors, va redactar el Pla Director del Parc Miguel Servet, que incloïa noves actuacions paisatgístiques, la restauració dels espais històrics i un pla de regularització d’activitats amb l’objecte de preservar-ne el valor patrimonial. El Pla Director del Parc Miguel Servet d’Osca va ser premiat per l’Asociación Española de Parques y Jardines Públicos l’any 2007.

Parc Primo de Rivera de Saragossa

Al llarg de 2008 i 2009, Matèria Verda va redactar el Pla Director del Parc Primo de Rivera de Saragossa, més conegut com el Parque Grande. Es tracta d’un cèntric espai verd de la ciutat construït a principis del segle xx i, durant molts anys, l’únic espai verd de grans dimensions (40 hectàrees) de Saragossa. El Pla Director va consistir en la regularització dels usos, l’ordenació i les propostes dels conjunts paisatgístics, així com la reordenació de la mobilitat interna del parc, que abans de la redacció del pla estava obert al trànsit de vehicles privats.
Montjuic

Parc de Montjuïc

Parc de Sant Eloi a Tàrrega

sant Eloi
Logo-digitalizadores Acelera Pymes web

Portfolio

Proyectos

Publicaciones

Blog

Matéria verda © 2023 By Normattivo

Ves al contingut