Serveis

Vols gestionar, construir, mantenir, restaurar un parc o un jardí?

Gestió d'espais verds

Els espais verds urbans són vitals per tal de garantir la qualitat ambiental de la ciutat i són l'element més significatiu de les polítiques mediambientals de les ciutats.

Les zones verdes són, a més a més, àrees de socialització i relació entre els diferents col·lectius que formen la societat urbana.

La gestió dels espais verds urbans requereix una detallada planificació per tal de racionalitzar tasques i distribuir correctament els recursos tècnics, materials i humans, per dirigir-los allà on sigui realment necessari.

La gestió avançada de les zones verdes públiques necessita utilitzar sistemes integrals i aplicats que ajudin en la presa de decisions i facilitin les tasques diàries. Matèria Verda disposa de programes integrals de gestió diferenciada i manteniment sostenible, que s’apliquen sistemàticament a cada situació: plans directors, programes de control de qualitat de zones verdes i arbratge viari, ecojardineria, organització de cursos, seminaris tècnics i fòrums de debat sobre el verd…

Una de les eines bàsiques per a la gestió de zones verdes públiques són els Plans Directors, que marquen les estratègies en matèria del verd urbà dels municipis.
Un Pla Director recull els objectius de planificació i creixement de verd, política ambiental i tipologia de les zones verdes, directrius de manteniment del verd, del seu equipament i mesures de protecció del verd urbà. Un Pla Director és, a més, una eina de difusió i comunicació amb el ciutadà.

La qualitat de les zones verdes i arbratge de la ciutat és l’objectiu principal a assumir per part dels gestors i responsables públics de les zones verdes.

Per això és necessari disposar de sistemes de control d’objectius i mesurables que puguin garantir una avaluació fiable. Els programes de control de qualitat desenvolupats per Matèria Verda permeten quantificar objectivament l’estat de les zones i els elements verds urbans, de cara a obtenir una millora contínua.

Gestionar amb criteris ambientals és una obligació dels responsables municipals per millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

Els espais verds d’una ciutat són una magnifica plataforma on visualitzar i aplicar conceptes ambientals com biodiversitat, estalvi de recursos naturals com l’aigua, la protecció del sòl o l’ús de productes fitosanitaris.

Només des del coneixement profund del procés tècnic i de gestió és possible treballar de manera eficient i eficaç.

Els programes de formació de professionals de Matèria Verda es dissenyen d’acord amb els requisits dels clients, en base a les següents àrees temàtiques:

  • Jardineria sostenible
  • Arbratge viari
  • Manteniment de les zones verdes
  • Vegetació: arbres, arbustos, plantes vivaces, anuals i gespa
  • Rec de les zones verdes
  • Equipament de les zones verdes
  • Programes de manteniment i inspecció de les zones verdes

Projectes de Jardí i Paisatge

Matèria Verda realitza projectes d'espais verds, treballats en la seva totalitat per oferir solucions integrals

gestión de zonas verdes

Altres serveis

Logo-digitalizadores Acelera Pymes web

Portfolio

Proyectos

Publicaciones

Blog

Matéria verda © 2023 By Normattivo

Ves al contingut