P.D de Zones Verdes

L'Hospitalet de Llobregat

Elaborat entre 2004 i 2005, aquest Pla Director avaluava la gestió tècnica i la conservació de les zones verdes de L’Hospitalet de Llobregat i donava suggeriments per adaptar el manteniment a criteris de sostenibilitat i ecojardineria, a través de propostes concretes i catàlegs d’espècies vegetals a plantar en aquesta localitat. 

Vilafranca del Penedès

Matèria Verda va elaborar el 2005 el Pla Director de les zones verdes de Vilafranca de Penedès, en el qual, prèviament al treball de diagnòstic i anàlisi de la situació de l’estat de les zones verdes, es llançaven propostes d’actuació i millora del manteniment de les mateixes, d’activitats de promoció i divulgació del patrimoni verd, així com propostes de protecció d’aquest. 
Masnou

Masnou

Pla director de les zones verdes i arbratge del Masnou
Logo-digitalizadores Acelera Pymes web

Portfolio

Proyectos

Publicaciones

Blog

Matéria verda © 2023 By Normattivo

Ves al contingut