Serveis

Veure altres serveis:
Projectes de jardí i paisatge

Matèria Verda realitza projectes d’espais verds, que són treballats en la seva totalitat per tal d’oferir solucions integrades.

Matèria Verda desenvolupa:

• Projectes de petits espais verds

• Projectes de parcs i jardins

• Assessorament en processos de disseny

• Plans de revegetació

• Valoracions econòmiques

• Seguiment i direcció d’obra

• Plecs de condicions tècniques

• Millores tecnològiques