Serveis

Veure altres serveis:
Programes de control de qualitat de zones verdes i arbrat viari

La qualitat de les zones verdes i l’arbrat de la ciutat és l’objectiu principal a assolir pels gestors i responsables públics de les zones verdes.

Per això, es necessari disposar de sistemes de control objectivables i mesurables que garanteixin una avaluació fiable.

Els programes de control de qualitat desenvolupats per Matèria Verda permeten quantificar objectivament l’estat de les zones i els elements verds urbans, de cara a obtenir una millora continua.